logo

Irving Mills Hotsy Totsy Gang – 1928-1929 THE FIRST 24 SIDES

Irving Mills Hotsy Totsy Gang – 1928-1929 the First 24 Sides

Challenge Records Int./Retrieval Recordings

Muziek uit de tijd van de 78-toerenplaat klinkt gedateerd, maar heeft tezelfdertijd een innemende charme die ons terug brengt naar minder complexe tijden waarin de ‘nieuwe’ muziek uit het verre Amerika een andere amusementscultuur in het leven riep. Het was de grondslag voor een muzikaal idioom waarvan we de hedendaagse uitingen royaal belichten in dit blad. Irving Mills was in de vorige eeuw een belangrijke New Yorkse muziekuitgever, promotor en tekstschrijver, maar ook orkestleider. Tussen 1926 en 1939 was hij de manager van Duke Ellington en maakte met hem de eerste opnames. The Hotsy Totsy Gang was een van zijn vele projecten waarin latere grootheden zoals Benny Goodman en Tommy Dorsey passeerden en waarin hij ook wel eens de microfoon ter hand nam. Wat we op deze goed gedocumenteerde cd krijgen zijn 24 platenkanten, a’s en b’s van shellack’s met onderhoudende en sfeervolle traditionele jazz in de transitie van New Orleans naar Swing. Retrieval Recordings specialiseert zich trouwens in jazz van voor de 2e wereldoorlog en het is zonder meer verdienstelijk om dat werk op een goed geannoteerde manier terug beschikbaar te stellen.

Geert Ryssen

Irving Mills (dir, voc), diverse wisselende bandleden (cor, t, as, p, g, t, d, tb, cl, ts, banjo, voc, …)

Datum: november 07, 2017
Abonneer